Reglement – EBEL Hole In One Challenge

Definitie van een « hole in one »

De hole-in-one wordt daarom gedefinieerd als een brutto score van 1 op de hole.

Het hole voor de Challenge is een hole gekozen door de organisator (Par 3).

Alle deelnemers van de Porsche Golf Cup mogen mee doen aan de Hole-in-One Challenge tijdens hun officiële kwalificatieronde. Practice slagen zijn niet geautoriseerd. “Provisonal” ballen tellen niet mee voor de Challenge.

Prijs en waarde

De eerste persoon die een hole-in-one maakt op de hole gekozen door de organisatie, wint de volgende prijs :

Eén Ebel-horloge (model gekozen door de organisatie)

De winnaar dient aanwezig te zijn op de prijsuitreiking om de prijs, zijnde de horloge, in ontvangst te kunnen nemen. Indien de persoon niet aanwezig is op de prijsuitreiking zal de horloge ook niet aan een ander persoon worden uitgereikt. Hetzelfde heldt wanneer er meerdere hole-in-ones worden gemaakt.

De horloge is niet inwiiselbaar.

Deelnamevoorwaarden

Alle spelers die deelnemen aan de kwalificaties van de Porsche Golf 2021 en voldoen aan de tornooivoorwaarden (geplaatst bij de onthaalbalie en op porschegolfcup.be) kunnen deelnemen aan de Hole-in-One Challenge tijdens hun kwalificatie ronde van de Porsche Golf Cup.

Andere voorwaarden

De tees/afslagzones (heren en dames) en de pin positie worden bepaald door de organisator.

Er wordt slechts één winnaar aangewezen. Als er tijdens de wedstrijd meerdere holes-in-one  worden gemaakt, wint alleen de eerste speler die een hole-in-one maakt de prijs.