Reglement van en deelnamevoorwaarden aan het tornooi

Inschrijvingen:

 • Inschrijven kan alleen online, per persoonlijke e-mail uitnodiging en door middel van een registratielink verstrekt door één van de 9 officiële deelnemende Porsche Centres in België
 • Een speler kan zich slechts één keer inschrijven voor een kwalificatieproef van de Porsche Golf Cup en in de club waarvoor hij door het  Porsche Centre uitgenodigd is
 • Iedere uitnodiging is strikt persoonlijk en kan niet worden doorgegeven of verkocht
 • Inschrijving voor een kwalificatieronde en de Belgische finale van de Porsche Golf Cup is toegestaan voor bezitters van een Porsche wagen en niet-klanten. Enkel een Porsche-eigenaar/klant* zal zich kunnen kwalificeren voor de internationale finale (World Final)
 • Registreren kan enkel indien de deelnemer minimum 21 jaar is op de dag van het tornooi
 • Om zich te kunnen inschrijven moet de deelnemer lid zijn van een erkende club en een geldige handicap hebben bij de Koninklijke Belgische Golf Federatie of een erkende buitenlandse federatie. Zonder geldige licentie van een erkende federatie kan de speler niet deelnemen aan de wedstrijd of wordt hij gediskwalificeerd
 • Het is aan de speler om zijn WHS handicap te bewijzen en deze op zijn scorekaart te verifiëren
 • Annulaties: als een speler zijn deelname minder dan 5 dagen vóór de datum van het tornooi annuleert, kan zijn Porsche Centre een vergoeding van € 125 vragen om de reeds gevorderde kosten te dekken

Golf format en spelregels:

 • Voor de kwalificaties en de Belgische finale wordt er gespeeld volgens de Single Stableford-formule over 18 holes
 • De spelers worden in 3 categorieën ingedeeld:
  • Categorie 1: WHS Hcp tot 11.9 (gemengd);
  • Categorie 2: WHS Hcp tussen 12 en 23.9 (gemengd);
  • Categorie 3: WHS Hcp tussen 24 en 36 (gemengd).
 • De competitie verloopt ‘Front-tee’, dus ‘geel’ voor de mannen en ‘rood’ voor de vrouwen
 • De plaatselijke regels van de gastclub zijn bij elke wedstrijd van toepassing
 • De scorekaarten moeten gecontroleerd en ondertekend worden door de speler en de marker. Onvolledige of slecht ingevulde kaarten leiden tot diskwalificatie van de speler. De volledig ingevulde kaarten moeten ingeleverd worden binnen de 10 minuten na het beëindigen van het parcours. Laattijdigheid bij de inlevering van de scorekaart kan leiden tot diskwalificatie
 • Deze wedstrijd is “non-qualifying”
 • Gasten van partners en sponsors kunnen een prijs winnen, maar kunnen zich niet kwalificeren voor de Belgische finale/Superfinale en de Internationale finale. Zij kunnen ook enkel een prijs winnen voor hun eerste deelname aan een Porsche Golf Cup. Zij komen niet in aanmerking voor de andere Porsche Golf Cups van het jaar (behalve voor speciale prijzen).
 • Als de winnaar van één van de prijzen niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, kan zijn prijs niet worden toegekend. De organisator heeft dan het recht om de niet-uitgereikte prijs weg te halen van de prijstafel of deze aan de volgende speler in het klassement toe te kennen
 • In geval van gelijkspel wordt er achtereenvolgens gekeken naar de beste score op de laatste 9 holes, laatste 6 holes, laatste 3 holes en de laatste hole. Indien het gelijkspel behouden blijft, wint de laagste WHS hcp

Kwalificatie voor de Belgische finale:

 • De beste nettoscore van iedere catogerie plaatst zich voor de Belgische finale
 • De beste brutoscore plaatst zich voor de Belgische finale
 • In geval van terugtrekking, heeft de organisator het recht om die plek aan een andere speler die heeft deelgenomen aan een kwalificatieronde toe te kennen, onafhankelijk van zijn resultaat in het klassement

Kwalificatie voor de internationale finale:

 • Volgens de resultaten van de finale kwalificeren de volgende spelers zich voor de internationale finale:
  • 1ste plaats (netto) van iedere catogerie
  • 1ste plaats bruto
 • In totaal kunnen zich maximum 4 spelers voor de internationale finale kwalificeren

Speciale voorwaarden voor de internationale finale:

 • Belangrijk: de gekwalificeerde mag de afgelopen drie edities niet hebben deelgenomen aan de internationale finale
 • De gekwalificeerde moet absoluut eigenaar/klant van Porsche* zijn. Als hij geen eigenaar/klant van Porsche* is, wordt de kwalificerende plaats voor de internationale finale toegekend aan de volgende Porsche-eigenaar/klant in volgorde van rangorde van de resultaten
 • Deelnemers die niet aan de deelnamecriteria voldoen, kunnen voor, tijdens of na de wedstrijd gediskwalificeerd worden

Andere voorwaarden:

 • De organisatoren behouden zich het recht om de regels van de wedstrijd te wijzigen
 • Elke overtreding van deze regels kan leiden tot diskwalificatie van de competitie
 • De evenementen van de Porsche Golf Cup worden georganiseerd met de steun van GOLAZO Consulting
 • De Porsche Golf Cup volgt de amateurregels die zijn uitgevaardigd door The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews
 • Buggies zijn niet toegestaan (behalve medisch attest)
 • Caddies zijn niet toegestaan
 • Longest Drive (de bal moet op de fairway liggen)
 • Nearest the Pin (de bal moet op de green liggen)
 • In het geval van annulering (of uitstel) vanwege het slecht weer of buitengewone of andere omstandigheden, heeft de organisator het recht om het “einde van het toernooi / de ranglijst / de resultaten” te bepalen
 • Door zich te registreren, stemmen de deelnemers ermee in om hun portretrechten op te geven voor de communicatie (social media inbegrepen) van het evenement
 • Door zich te registreren, accepteren de deelnemers de huidige regels en de deelnamevoorwaarden

* Definitie van een eigenaar/klant bij Porsche: Iedereen die eigenaar is van een Porsche wagen met geldig inschrijvingsbewijs of waarvan een familielid die onder hetzelfde dak woont eigenaar is van een Porsche wagen met geldig inschrijvingsbewijs